Protocollen


Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op Obs De Stapsteen gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.
Onze regelementen en protocollen staan de op de website van ons bestuur. Het gaat om de volgende documenten:
  Klikt u hier om de documenten in te kunnen zien.