Giga Molenlanden 


Ben Bizzy

Ben Bizzie is het naschoolse programma op de scholen die deelnemen aan het project van Giga Molenlanden.
Tussen de verschillende schoolvakanties in worden er steeds nieuwe sportieve en culturele activiteiten aangeboden.
Bij sportieve activiteiten kun je denken aan, Voetbal Fun, Funkey Hockey, Dansen en Spelen op muziek, Skaten, Gein op het Plein en nog veel meer!
Binnen de sportieve activiteiten proberen wij altijd de samenwerking op te zoeken met sportverenigingen uit de gemeente.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met een breed aanbod van sporten met als doel de stap richting een sportvereniging te verkleinen.
 

Activ-Fun

Vind jij sportieve activiteiten ook zo leuk? Kom dan tijdens de schoolvakanties meedoen met Activ-Fun.

Iedere schoolvakantie kun je deelnemen aan een leuke sportieve activiteit.
Denk bijvoorbeeld aan Expeditie Robinson, Titanen Trefbal, Dol Dwaze Ballen Bende, Waterpret in het Zwembad en nog veel meer.
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten.
Deelname is daarom bij de meeste activiteiten gratis.
 

Bewegingsonderwijs

Sinds schooljaar 2014/2015 werken we tijdens de gymlessen met het jaarplan bewegingsonderwijs van Giga Molenlanden.
Het jaarplan is samengesteld door de sportconsulenten van Giga Molenlanden.
Binnen dit jaarplan wordt er gewerkt met een doorlopende lijn tussen de leerjaren groep 3 t/m 8. Daarnaast geeft het handvatten om bewegingsactiviteiten aan te passen naar het niveau van de individuele leerling met als doel het aanbieden van bewegingsonderwijs op maat.
Het jaarplan bevat 40 spellessen en 40 materiaallessen. Leerkrachten kunnen gedurende het hele schooljaar de lessen van het jaarplan gebruiken. Om de lessen ieder schooljaar weer interessant en uitdagend te houden is er een bijlage met extra lesideeën. Deze extra lesideeën worden regelmatig aangevuld.
 

Pauzesport

Naast het bewegingsonderwijs wordt er aandacht besteed aan het bewegen tijdens de pauze. Door het aanbieden van diverse spelkaarten worden leerlingen uitgedaagd om ook tijdens de pauze leuke sportieve activiteiten te gaan spelen.
Binnen de spelkaarten komen ook weer thema’s uit de verschillende leerlijnen aan bod, zoals tik- en doelspelen, mikken, springen.
Iedere school zorgt ervoor dat er tijdens de pauze een aantal spelkaarten worden opgehangen en dat de benodigde spelmaterialen klaarliggen voor gebruik. Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd om ook tijdens de pauze te bewegen.
 

Cultuuronderwijs

Ook werken we met een cultuurcoach met als doel een uitgebreid cultureel programma samen te stellen. De taak van de cultuurcoach is een makelaar te zijn tussen diverse culturele partijen en de vraag van de scholen.
Een deel van het culturele programma wordt onder schooltijd gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld een gezamenlijk kunstproject met de zes basisscholen. Daarnaast worden er culturele uitstapjes gemaakt en kunnen kinderen deelnemen aan het naschoolse programma Ben Bizzie.