Ons onderwijs


Samen weet je meer  

U kent uw kind het beste en daarom bent u voor ons onmisbaar. Met open communicatie en  korte lijnen kijken we graag samen met u naar de ontwikkeling, het welbevinden, de talenten en interesses van uw kind. Bij de gesprekken betrekken we ook uw kind. 

Wie denken er mee?  

·        De kinderen van de leerlingenraad over allerlei onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. 

·        De ouders van de medezeggenschapsraad over ons mee over ons beleid.  

·        De ouders van de ouderraad om ervoor te zorgen dat kinderen met leuke activiteiten een onvergetelijke schooltijd hebben. 

 

Je bent veilig bij ons 

Op onze school zorgen wij ervoor dat alle kinderen zich veilig voelen, zodat ze zich onbezorgd en vrij kunnen ontwikkelen. We benaderen kinderen positief en hebben duidelijke afspraken. Deze afspraken noemen we gedragsverwachtingen. Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort en dat de kinderen zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Kinderen leren niet alleen op te komen voor zichzelf, maar ook voor anderen.  

Je mag er zijn 

Er zit zoveel moois in ieder kind. Wij gaan op zoek naar de binnenkant! Wie ben ik en wat kan ik goed? Wat vind ik moeilijk en wat vind ik belangrijk? Met deze mooie vragen leren we uw kind met een open blik naar zichzelf te kijken en het maximale uit zichzelf te halen. Bij De Stapsteen sluiten we aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind zelf.  

 

Nieuwsgierig kijken we om ons heen 

We stimuleren bij kinderen een onderzoekende houding; wat kan ik nog leren over de natuur, de wereld, mijzelf en over de ander? Iedereen is bij ons op school welkom en samen leren we van, met en over elkaar; ieder met zijn eigen cultuur, geloof of identiteit. Die oprecht nieuwsgierige en lerende houding kan uw kind de rest van zijn of haar leven goed van pas komen. 

 

 

Met een beetje DURF leert uw kind zichzelf kennen 

Iets nieuws leren is soms best spannend, want hoe moet je beginnen en wat als het verkeerd gaat? Op De Stapsteen leren wij uw kind om te durven! Onze leerlingen mogen het zelf ontdekken en iets nieuws uitproberen. Soms lukt het gelijk en vaak gaat er ook iets mis. Dat hoort erbij! Ze leren dat fouten maken mag en zullen daardoor sneller iets proberen. Wij bieden hen op hun eigen niveau nieuwe uitdagingen. Met een beetje durf leert uw kind zichzelf kennen!  

Volgens de wet is het verboden om in een schoolgebouw of op het terrein eromheen te roken. Wij hebben voor onze school regels opgesteld en we verzoeken u vriendelijk om deze goed door te lezen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.


Rookvrije school:


Ons gehele schoolgebouw is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Onder het gehele schoolgebouw verstaan wij alle ruimtes in het pand: de gangen, de trappen, de toiletten, de keuken en de ruimtes van andere gebruikers van ons pand zoals de bibliotheek. Ook uit open ramen of bij de entree wordt niet gerookt.
Tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd zijn het gebouw en het plein rookvrij.
 
Zien roken, doet roken
Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
 
Helpt u ook mee?
Wij vragen u ook om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.


Onze school in het kort:


 
* 5 dagen school van 8.30  - 14.00 uur * Leerlingen geven de leerkrachten een 9.2
* Moderne, digitale leermiddelen * Samenwerking met ouders
* Engels vanaf groep 1 * BSO op loopfstand
* Fruitdagen en les over een gezonde levensstijl * Eigen moestuin
* Groot en groen speelplein  


Op dit filmpje ziet u onze school alvast van binnen! 

Hoe kunnen wij u verder helpen?
Ik wil een vrijblijvende rondleiding aanvragen 
Neem contact met mij op
Ik wil mij inschrijven; (download hier uw inschrijfformulier)