Parnassys


Sinds een aantal jaren werken we met het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys. Leerkrachten hebben naast de persoonlijke gegevens van de kinderen ook de mogelijkheid om hier alle toetsgegevens in te verwerken en ouders thuis inzicht te geven in de vorderingen van de kinderen.
Sinds schooljaar 2015-2016 is ook de module ZIEN! toegevoegd binnen dit systeem. Hierdoor is het voor de leerkrachten mogelijk om nu ook de sociaal-emotionele vorderingen inzichtelijk te maken.

Ouders kunnen inloggen op de ouderpagina, waar alle vorderingen bekeken kunnen worden. Ook is er voor de ouders de mogelijkheid alle persoonlijke gegevens te wijzigen. Het is belangrijk dat alle gevens zo up-to-date mogelijk zijn. Om in te loggen op deze pagina, klikt u op onderstaande link.

ouderinlog Parnassys