Schooltijden


Op Obs De Stapsteen werken we met een continurooster.

De school begint op alle schoolse dagen om 8.30 uur en de kinderen zijn om 14.00 uur klaar. 
In alle groepen wordt er van 12.00 uur tot 12.30 uur een pauze ingelast.
De kinderen lunchen van 12.00 uur tot 12.15 uur en gaan hierna tot 12.30 uur naar buiten.