Medezeggenschapsraad


Momenteel bestaat de MR van Obs De Stapsteen uit 4 leden.

De personele geleding:

Karin Bongaards Secretaris
Kimberley Harreman Lid


De ouder geleding:

Renate Hoogendoorn Voorzitter
Remco van Wingerden Lid


Notulen 2021-2022


Notulen 30 september 2021