Positive Behaviour Support (PBS)
Positief Gedrags Management (PGM)


Als school hebben wij ervoor gekozen om de engelse term PBS te vervangen voor het Nederlandse PGM.
Het schoolteam start met het bepalen van haar basiswaarden: waarden die de school wil uitdragen naar de leerlingen en naar elkaar. Vervolgens worden deze waarden gezamenlijk naar concreet gedrag vertaald. Er wordt beschreven op welke manier het gewenste gedrag eruit ziet: op de gang, op het toilet, in de klas, op het schoolplein, etc. 
De gedragsverwachtingen worden op en rond de school benoemd en visueel gemaakt. Het gewenste gedrag wordt regelmatig geoefend met de leerlingen, zodat ze precies weten wat er van hen wordt verwacht. Door gewenst gedrag systematisch te belonen, worden de leerlingen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten zien. De schoolbrede registratie van gedragsincidenten geeft scholen zicht op waar, wanneer, hoe laat en met wie gedragsincidenten plaatsvinden. Deze informatie helpt scholen om gerichte beslissingen te nemen over gedrag en waar nodig tot actie over te gaan.

Voor wie is PGM? 
PGM is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert.

Hoe ziet PGM er op onze school uit? 
PGM biedt een: 
- veilige en positieve omgeving 
- schoolbrede aanpak en preventief beleid 
- leerling -en leerkrachtvriendelijk klimaat

Wat levert PGM op voor De Stapsteen?

Leerlingen: 
- voelen zich veiliger 
- gedragen zich sociaal-vaardiger 
- vertonen minder probleemgedrag 
- laten betere schoolprestaties zien 
- worden minder vaak de klas uitgestuurd als disciplinaire maatregel 
- worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld 
- hebben meer effectieve leertijd doordat zij minder vaak de klas uit worden gestuurd 
- gaan beter leren omdat zij aandacht hebben voor het leerproces en zich daarbij betrokken voelen

Schoolmedewerkers: 
- hebben meer plezier in hun werk 
- zijn minder vaak ziek 
- werken beter samen met ouders en met jeugdzorg 
- sturen minder vaak een leerling uit de les 
- zien sneller dat er iets aan de hand is met een leerling en zijn beter in staat zorg-op-maat te geven aan risico-leerlingen

Implementatie: 
Bij de invoering wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en borging van de methodiek. Elke school wordt ondersteund door een pgm-coach, die training geeft en maandelijks op de school aanwezig is. Het implementatietraject duurt 2 tot 3 jaar

Wat levert PGM op? 
Buitenlands onderzoek laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school.